Zwart van 't Volk
is een initiatief van het Antwerps integratiecentrum de8 vzw.

Waarom? De8 wil met dit project de Antwerpenaar vertrouwd maken met migratiegeschiedenis en diversiteitsdenken. Dat lijken recente fenomenen, én ze worden vaak geproblematiseerd. Discussies over integratie zijn erg verhit. Daarbij wordt 'de vreemde' vaak als een indringer gezien. Of hij wordt beschouwd als profiteur of zelfs crimineel. In het beste geval wordt de vreemde sympathiek bevonden omwille van zijn exotiek.

De realiteit is ingewikkelder. Migratie is van alle tijden. Nog niet zo lang geleden waren de Vlamingen zélf nog migranten. Bovendien hebben de migrantengemeenschappen van vandaag veel te maken met ons eigen verleden. Wij en zij: we zijn verbonden. En we zullen dat in de toekomst enkel meer zijn. Oefeningen in 'samenleven in diversiteit' zijn dus broodnodig. Elkaars geschiedenis leren kennen, is dan een eerste stap.

Het Antwerps integratiecentrum de8 vzw komt op voor de noden, belangen en behoeften van alle etnisch-culturele minderheden zoals allochtonen, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf en woonwagenbewoners. En dat rond vijf thema's: onderwijs, werk, welzijn, vrije tijd en grondrechten.
Meer info:
www.de8.be


Voor Zwart van 't Volk werkt de8 samen met Antwerpen Averechts. Deze organisatie zet zich al meer dan 20 jaar in om de bezoeker alle facetten van het stadsleven te laten ontdekken. Via wandelingen, tentoonstellingen en evenementen versterken ze de blik op de stad en plaatsen haar in een cultureel perspectief.
Meer info: www.antwerpenaverechts.be

Binnen het project 'Mijn Stad' leidde Antwerpen Averechts een groep mensen van 'vreemde' origine op tot stadsgids. Het zijn ook deels deze gidsen die de groepswandelingen van Zwart van 't Volk begeleiden.


Een derde partner is StampMedia. StampMedia is het eerste persagentschap in Vlaanderen dat een stem geeft aan alle jongeren in de media. Daarnaast wil StampMedia de berichtgeving over jongeren corrigeren en hen vooral zelf aan het woord laten. Zeker daar waar hun mening van belang is en weinig gehoor vindt in de traditionele kanalen.
Meer info: www.stampmedia.be

Binnen Zwart van 't Volk zorgden de fotografen en filmmakers van StampMedia voor de foto's en documentaires, die in de geleide wandelingen geďntegreerd werden. De lay-out van het hele project is dan weer het werk van Nance Buys), en de podcast is gemaakt door Lablizard.

Home